Miernik częstotliwości w/g S53MV

Miernik częstotliwości w/g S53MV to znana topowa konstrukcja, godna polecenia. Poniżej link do strony autora projektu.

http://lea.hamradio.si/~s53mv/counter/history.html

Miernik składa się z kilku płytek(płytka podstawowa i “frontendy”)
Zaprojektowałem swoją wersję płytki podstawowej.

pcb s53mv - top
pcb s53mv - bottom

Kolejnym krokiem będzie narysowanie pcb do płytek dodatkowych.
Płytka podstawowa uruchomiła się bez większych problemów. Jest jeden drobny błąd, który można bezproblemowo skorygować. Brakuje jednego połączenia ścieżek masowych.
Korektę widać na fotce poniżej w lewym dolnym narożniku pcb.

pcb s53mv zmontowana - bottom

A to widok zmontowanej płytki.

pcb 353mv zmontowana top

Na płytce dominują elementy przewlekane, wyjątek to układy 7474 oraz 74109. Tranzystor wejściowy możemy zastosować smd lub tht. Stabilizator 7805 jest montowany po stronie ścieżek. Taki montaż pozwala wykorzystać powierzchnię masy jako radiator. Płytka ma minimalne zamiany w stosunku do oryginalnego schematu. Montując ją można polegać na opisach umieszczonych na niej.
Sugerowana kolejność montażu to zwory (7szt.), podstawka DIL28 oraz elementy zasilania (7805, dioda 1N4007kondensatory 100uF, 10uG oraz dławiki 10uH). Po wlutowaniu tych elementów możemy sprawdzić, czy na pinach oznaczonych +5V jest takie napięcie. Dalsza kolejność montażu w/g uznania. I teraz standardowy tekst, że układ zmontowany ze sprawnych elementów uruchamia się bez problemu. Jedyna regulacja to kontrast LCD potencjometrem montażowym. No i oczywiście po uruchomieniu całości korekcja mierzonej częstotliwości przy pomocy trymera.

Miernik posiada 3 czasy bramkowania (długości pomiaru). Wynoszą one 0,1s , 1s oraz 10 sekund. Przy zastosowaniu preskalera :64 te czasy się zmieniają i wynoszą 64ms. 640ms oraz 6,4 sekundy. Przekłada się to na dokładność pomiaru. Wybór czasu bramkowania wybieram przez zwarcie pinów 15 lub 16 do masy lub pozostawienie ich bez podłączenia. Na pcb wyprowadzone są 3 piny oznaczone 100ms, gnd, 10s.Pozostawieni ich w stanie swobodnym ustawia czas bramkowania na 1 s. Zwarcie pinu 100ms lub 10s z gnd powoduje wybranie jednego z tych czasów. Można tu zastosować przełącznik dwu-pozycyjny z tzw. zerem.

Z wejściem miernika współpracują 3 układy wejściowe, nazwałem je “frontendy” odpowiadające za wzmocnienie, ukształtowanie sygnału mierzonego.

RF front to bezpośredni pomiar częstotliwości, układ wejściowy wzmacnia sygnał i podaje go na wejście CTR IN płytki podstawowej. Na tej płytce jest również umieszczony prosty detektor diodowy (BAT62 wraz z kilkoma elementami pomocniczymi), z którego sygnał podany na wejście RF SIGN powoduje wysterowanie bragarfu mogącego służyć jako orientacyjny wskaźnik poziomu mierzonego sygnału. Dodatkowo przy pomiarze przy użyciu tego stopnia wejściowego należy podać +5V na wejście oznaczone +5VRF. Jest to informacja dla miernika, z którego układu pomiarowego korzystamy.

MW front to pomiar z wykorzystaniem preskalera :64. Podobnie jak poprzedni posiada prosty detektor diodowy służący do sterownia baragrafu, który jest wskaźnikiem mierzonego sygnału. Przy pomiarze z użyciem tego wejścia podłączamy +5V do wejścia +5MW (info dla uC) oraz MWSIG – poziom sygnału z detektora .

TTL front jak sama nazwa wskazuje. Pomiar sygnałów TTL. Tutaj nie ma już detektora, brak połączenia wejść +5RF lub +5MW informuj uC o pomiarze z wykorzystaniem wejścia TTL.

Płytka podstawowa posiada jedno wejście CTR_IN, do którego zamiennie podłączane są opisane powyżej układy wejściowe. Autor zastosował tu proste przełączniki dwupozycyje do przełączania sygnałów mierzonych oraz do przełączani zasilania układów wejściowych.

cdn